ATLANTİK ASANSÖR'ün hikayesi 2005 yılında Kayseri 'da başlamıştır. Konusunda uzman makina, elektrik ve inşaat mühendislerinin bir araya gelerek güçlerini ve tecrübelerini birleştirerek ATLANTİK ASANSÖR'ü kurmuşlardır.
Kurumsal
Hakk
ımızda
Kalite Belgeleri
Haberler
Hizmetlerimiz
Montaj
Bak
ım / Onarım
Revizyon
İletişim
Tel      : 
0 352 222 09 01
Email : atlantikasansor@hotmail.com
Web   : www.atlantikasansor.com

     2005 y
ılında Kayseride kurulan  firmamız Montaj sonrası teknik servis, bakım&onarım ve her markaya ait yedek parça temin hizmetlerini  çözüm ortakları ile beraber Kayseri  ve Çevre illerinde  hala devam ettirmektedir.

Kuruldu
ğu günden bu yana kaliteli ürün ve tecrübeli işçilik politikasını ön planda tutarak ticari faaliyetlerini sürdüren Atlantik Asansör , müşteri memnuniyetine titizlikle önem vermektedir. Atlantik olarak tüm ürünlerimizin kurulum, servis ve bakım hizmetlerini icra edeceğimiz zaman bulunduğumuz yasal mevzuat ve yönetmeliklere uyarak, çalışanlarımızın da iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini almalarını sağlar ve sertifikalandırırız.

Yap
ılacak iş sürecinde can ve mal güvenliğini ön planda tutarak titizlikle hizmetlerimizi sürdürürüz böylece müşterilerimizin ve çalışanlarımızın yasal çıkarlarını korumuş oluruz.

Tüm asansör imalatlarımız profesyonel olan kaliteli firmalarla çal
ışmayı prensip haline getiren firmamız , müşterilerinin bir gün asla mağdur olmasını istemez bu nedenle kaliteli işçilik prosedürlerimizi her zaman yenileyerek ve farklı kültürlerle çalışmış olmanın verdiği tecrübe ile ürünlerimizi güvenle kullanabilirsiniz.

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

     
İyi niyet ve güvenilirlikle müşteri ilişkilerimizi sürdürürüz.

      Üstlendi
ğimiz tüm projeleri ve yapacağımız tüm taahhütleri eksiksiz üretiriz.

     
Şeffaf, anlaşılır, yasalara, standartlara ve usulüne uygun düzenlenmiş sözleşmelerle hizmet veririz.

     
Şirketimizin kalite politikasına ve iş prosedürlerine uygun çalışırız.

      Çal
ışanlarımızın sağlık ve güvenliği için gerekli olan bilgi ve eğitimi almalarını sağlarız.

      Çal
ışanlarımızın mesleki ve teknik eğitimine özen gösterir, teknik donanımlarını en üst seviye kullanırız.

      Asansörleri yasal mevzuat, standart ve yönetmeliklere uyar
ız
ATLANTİK ASANSÖR TEKNOLOJİ DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ....!!! BUNU BİLİYORMUYDUNUZ !!!Yıllık periyodik kontrolü yaptırılmayan veya kontrol sonucunda Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörlerin  güvenli hale getirilmemesi ve/veya güvensiz asansörlerin kullanımına izin verilmesi durumunda ilgili olarak bina sorumlularına veya kat maliklerine "1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun" gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.