ATLANTİK ASANSÖR'ün hikayesi 2005 yılında Kayseri 'da başlamıştır. Konusunda uzman makina, elektrik ve inşaat mühendislerinin bir araya gelerek güçlerini ve tecrübelerini birleştirerek ATLANTİK ASANSÖR'ü kurmuşlardır.
Kurumsal
Hakk
ımızda
Kalite Belgeleri
Haberler
Hizmetlerimiz
Montaj
Bak
ım / Onarım
Revizyon
İletişim
Tel      :
0 352 222 09 01
Email : atlantikasansor@hotmail.com
Web   : www.atlantikasansor.com
ATLANTİK ASANSÖR TEKNOLOJİ DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ....!!! BUNU BİLİYORMUYDUNUZ !!!Yıllık periyodik kontrolü yaptırılmayan veya kontrol sonucunda Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörlerin  güvenli hale getirilmemesi ve/veya güvensiz asansörlerin kullanımına izin verilmesi durumunda ilgili olarak bina sorumlularına veya kat maliklerine "1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun" gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.
    Asansör bakımı ayda bir kere yapılır.Asansör bakımı düzgün bir şekilde yapılırsa asansörde pek arıza meydana gelmez.Ama asansör bakımı pek doğru bir şekilde yapılmazsa asansörde sık sık arıza meydana gelir.Asansör bakımına gelen elemanlarımız asansör bakımı ile ilgili bütün yapılması gereken işlemleri yapıp asansörün servise hazır bir vaziyette çalışmasını sağlamaktadır.Asansör bakımı için yapılması gereken işlemleri aşağıda maddeler halinde belirtelim.

ASANSÖR BAKIMINDA HER AY DÜZENL
İ OLARAK YAPTIĞIMIZ İŞLER AŞAĞIDA MADDELER HALİNDEDİR.

1
Asansörün motor yataklarının ve makinanın yağ durumunun kontrol edilmesi.
2
Asansörün kasnak ve hız regletörünün gresörlüklerine gres basılması.
3
Asansörün halatlarının kontrol edilmesi.
4
Asansörün frenlerin kontrol edilmesi.
5
Asansörün Ana taşıyıcı kasnaklarının kontrol edilmesi.
6
Asansörün Ana taşıyıcı rayların ve ağırlık raylarının yağ durumunun kontrol edilmesi.
7
Asansörün patenlerinin kontrol edilmesi.
8
Asansörün kapı kilitlerin çalışma durumunun kontrol edilmesi.
9
Asansörün kapıları açan pompanın kontrol edilmesi.
10- Asansörün kap
ı yaylarının kontrol edilmesi.
11- Asansörün kap
ı dikdatörlerinin kontrol edilmesi.
12- Asansörün kap
ılarının düzgün bir şekilde açılmasını ve kapanmasının ayarlanması.
13- Asansörün yanmayan sinyal ampullerinin de
ğiştirilmesi.
14- Asansörün kabin üstü ve kabin bo
şluğunun temizlenmesi.
15- Asansörün de
ğişmesi gereken parçalarının APT. Yönetimine bildirilerek değiştirilmesi.