ATLANTİK ASANSÖR'ün hikayesi 2005 yılında Kayseri 'da başlamıştır. Konusunda uzman makina, elektrik ve inşaat mühendislerinin bir araya gelerek güçlerini ve tecrübelerini birleştirerek ATLANTİK ASANSÖR'ü kurmuşlardır.
Kurumsal
Hakk
ımızda
Kalite Belgeleri
Haberler
Hizmetlerimiz
Montaj
Bak
ım / Onarım
Revizyon
İletişim
Tel      : 
0 352 222 09 01
Email : atlantikasansor@hotmail.com
Web   : www.atlantikasansor.com
Atlantik Asansör, müşterisinin istekleri doğrultusunda, mevzuat ve standartlara uygun, her türlü asansörleri elektrik ve hidrolik asansörler kurar.

Sektördeki tecrübemiz, alan
ında uzman mühendis ve teknisyenlerimizle kaliteli, güvenilir ve konforlu yolculuğu siz müşterilerimize sunmak ilkemizdir. Kullandığımız tüm malzemeler kaliteli yerli ve ithal marka olup Avrupa Standartları (CE) , ISO 9001:2000 ve TSE normlarına haizdir.

Firmam
ız, referanslarıyla, satış sonrası hizmetleri ve garanti şartlarıyla yılların tecrübesi olan servis ekibi montaj asansör proje aşamasından, montaj, testler, ruhsat alımı, hizmet öncesi ve sonrası tüm aşamalarda en iyi hizmet ve servisi vermektedir. Asansör montajı bittikten sonra firmamızın mühendisleri tarafından son kontrol ve testleri yapıldıktan sonra müşteriye teslim edilir.

KALİTE POLİTİKAMIZ;

* Sürekli geli
şme bilincinde olmak,
* Üst kademenin belirledi
ği hedefler doğrultusunda ilerlemek,
* Personelin e
ğitim düzeyini yükseltmek,
* Daha verimli ve uygun çal
ışma ortamını sağlamak,
* Üretim miktar ve kalite düzeyini sürekli yükselterek pazardaki rekabet gücümüzü art
ırmak,
* Ulusal ve uluslararas
ı standart ve 95/16 At direktifine uygun asansör montajı yapmaktır.
ATLANTİK ASANSÖR TEKNOLOJİ DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ....!!! BUNU BİLİYORMUYDUNUZ !!!Yıllık periyodik kontrolü yaptırılmayan veya kontrol sonucunda Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörlerin  güvenli hale getirilmemesi ve/veya güvensiz asansörlerin kullanımına izin verilmesi durumunda ilgili olarak bina sorumlularına veya kat maliklerine "1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun" gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.