ATLANTİK ASANSÖR'ün hikayesi 2005 yılında Kayseri 'da başlamıştır. Konusunda uzman makina, elektrik ve inşaat mühendislerinin bir araya gelerek güçlerini ve tecrübelerini birleştirerek ATLANTİK ASANSÖR'ü kurmuşlardır.
Kurumsal
Hakk
ımızda
Kalite Belgeleri
Haberler
Hizmetlerimiz
Montaj
Bak
ım / Onarım
Revizyon
İletişim
Tel      :  0 352 222 09 01
Email : atlantikasansor@hotmail.com
Web   : www.atlantikasansor.com
ATLANTİK ASANSÖR TEKNOLOJİ DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ....!!! BUNU BİLİYORMUYDUNUZ !!!Yıllık periyodik kontrolü yaptırılmayan veya kontrol sonucunda Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörlerin  güvenli hale getirilmemesi ve/veya güvensiz asansörlerin kullanımına izin verilmesi durumunda ilgili olarak bina sorumlularına veya kat maliklerine "1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun" gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.
    Onarım Hizmeti alabilmeniz için firmamız tarafından bakım anlaşması yapılması zorunludur. Bakım anlaşması yapıla bilmesi için firmamız tarafından  bina  sorumlusu veya yönetici nezaretinde  asansör veya asansörlerin emniyet sistemleri asansör ün
çalışmasına mani olacak aksaklıkların kontrolü yapılarak her hangi bir aksaklık yok ise bakım sözleşmesi yapılarak arıza bakım yapılır.

   Asansör veya asansörlerde aksaklık olması durumunda  firmamız tarafından düzenlenecek rapor ile aksıkların durumu ve çözümleri hakında detaylı liste hazırlanarak yönetime  sunulur yönetimin onay vermesi durumunda  asansör veya asansörlerin eksikleri tamamlanarak  bakım sözleşmesi imza altına alınır.

   Firmamız tarafından  bakım anlaşması yapılan asansör veya asansörler  HD SİGORTA   tarafından sigortalıdır.